За сайта

Този сайт има за цел да ви помогне да управлявате по-добре личните си финанси.

Ще изложа мои субективни виждания и моя опит във тази толкова ценна способност. Също ще се радвам на всяко разумно предложение и коментар. Споделяйте своите виждания, мнения, препоръки, както и казвайте и споделяйте на този, който ще извлече полза от сайта. Все пак той е направен за ползване от потребители изпадащи в същите или подобни на моите ситуации. Приятен престой в сайта и извлечете най-полезното за Вас.

Вашият коментар