Спестяване, заеми и кредити

Малко хитрини, когато имате  кредит и заеми, а искате дори и да спестите някакви пари, при покриването им.

Най- важното е да сте погасили всички дългове и плащания до края на текущият месец. Така започвате следващият  „на чисто“!

Друга важна част е да си поставите цел да покриете определена сума ( визираме изплащане на жилище или стока). Справили сте се идеално ако внасяте 10% отгоре върху вноската за месеца.Така реално спестявате от лихви и наказателно начисляване.

 

 

 

 

 

Така рано или късно ще се справяте с гфинансовите си средства без да се налагат кредитни карти или заеми от приятели. Дотогава, пък и  след това друг добър съвет е да плащате директно през ПОС терминал. Няма такси, а и харчите точно колкото е цената.