Управление на доходите

Много от нас спазват посочените в сайта съвети, но пак изпитват ужасни затруднения как да

разпрелят доходите си.

Тук ще изложим нашите съвети и препоръки за това как да разпределим правилно бюджета си,

така че да е разпределен правилно и адекватно според ситуацията.

Разделяне на бюднета 10- 20- 30-40

  •    10 % – това е сумата, която плащаме на себе си ( и която ползваме обикновено за наше усъвършенстване)
  •    20% – това е частта за дългосрочни цели ( пенсиониране, покупка на имот и др.)
  •    30% – това е максималната сума, която да отделите за разходи по жилището ( режийни сметки, покупка на мебели, почистващи средства и др.)
  •    40% -това е сумата за месеца

Трябва да отбележим, че ако ви се наложи да платите повече за сметки, то авто матично това се отразява

в някой от другите три сектора.

В началото ще ви е трудно, но минат ли три месеца и успеете да спазвате предписаните правила, вие

ще видите как съветите работят ефективно